Hot!

Dünyanın En Büyük ve En Kadim Terör Örgütü; SANHEDRİN“Bir şehre karşı cenk etmek için ona yaklaştığın zaman, onu BARIŞA çağıracaksın. Ve vaki olacak ki eğer sana sulh cevabı verirse ve kapılarını sana açarsa, o vakit içinde bulunan bütün kavim sana angaryacı olacaklar ve sana kulluk edecekler.” (Tevrat, Tesniye, Bap 20, Ayet 10-11)

“Allah’ın Rabbin sana miras olarak vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Allah’ın Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin.” (Tevrat, Tesniye, Bap 20, Ayet 16,18)

“Vurun; gözünüz esirgemesin ve acımayın; ihtiyarı, genci ve ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun.” (Tevrat, Hezekiel, Bap 9, Ayet 5-6)

_____________

Kurdukları bir GİZLİ DÜNYA DEVLETİ yapılanması ile binlerce yıldır insanlığı kan, göz yaşı, acı ve zulme boğan Yahudi hahamlarının ve bunların emrindeki bütün kripto Yahudi teşkilatlanmalarının deşifresi.

Mehmet Fahri Sertkaya

www.AkademiDergisi.com

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.