Hot!

Lânet Olsun Yazıklar Olsun

Lânet Olsun Yazıklar Olsun
Lânet Olsun Yazıklar Olsun

1. Trabzon milletvekili büyük vatansever, şerefli ve haysiyetli insan merhum Ali Şükrü beyi tuzağa düşürüp kancıkça ve namussuzca şehit ettirenleri lanetliyorum.
2. Merhum İskilipli Âtıf Efendiyi, savcı hapis cezası istemişken, idam cezasına mahkum ettirip asan katmerli ve gaddar zalimleri lanetliyorum.
3. Türkiye Müslümanlarının din, inanç, inandığı gibi yaşamak hak ve hürriyetlerini ayaklar altına alıp, dinî kurumlarını kapatıp yasaklayan, on binden fazla camiyi, mescidi, medreseyi, tekkeyi, vakıf binasını satan, kiraya veren, yıktıran, harap eden zalimleri lanetliyorum.
4. Ezan-ı Muhammedî okunmasını yasaklayıp, okuyanlara cani muamelesi yapıp zindanlara atan, işkence eden zihniyeti kınamaların en keskini ile kınıyorum.
5. Türkiye Müslümanlarını, atalarının mezar taşlarını okuyamayacak kadar kara cahil bırakanlara lanet ediyorum.


6. Suçsuz ve mâsum ulemaya, fukahaya, meşayihe zulm edenleri, onları mahkemelerde sündürüp zindanlarda çürütenleri, sürgüne gönderenleri, bazısını idam ettirenleri lanetliyorum.
7. Şapka Kanunun yerdi diye Erzurumlu zavallı Bohçacı kadını (Şalcı Bacı) idam ettirenlere lanet olsun.
8. 27 Mayıs darbecilerine yazıklar olsun, yuflar olsun, Adnan Menderes'i ve iki bakanını astıranlara lanet olsun.
9. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 darbelerini yapanlara lanet olsun.
10. Zalimlere lanet olsun...
11. Birkaç dindar Müslüman bir evde toplanıp çay içip, sohbet edip, dinî risaleler okudular diye onlara cani muamelesi yapan, onları tutuklayan, zindana atan, ağır cezalarda süründürenlere lanet olsun.
12. On yıllar boyunca, şiddete yönelik olmayan dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı din görevlilerini, Müslüman yazarları, dervişleri, sofuları; baskı, korku, tehdit altında yaşatan, fırsat buldukça onları yakalayan, zindana atan zalimlere lanet olsun.
13. Büyük din alimi, faziletli insan Bulgaristanlı Ezherî Ahmed Davudoğlu hocaefendiyi dinî nikahla ilgili bir fetvasından dolayı ağır cezaya verip ağır hapse mahkum ettiren ve zindana koyan zalimlere lanet olsun.
14. Memleketi, milleti, devleti öncelikle dış düşmanlara, ikinci olarak yurt içinde silahlı isyan hareketi başlatıp terör yapan çetelere karşı korumakla vazifeli olan ordumuzu din düşmanlığına, darbeciliğe, resmî ideoloji ve vesayet rejimi savunuculuğuna âlet edenlere yazıklar olsun, yuf olsun.
15. Darbelerin gölgesinde zengin olanlara lanet olsun. Sadece onlara değil, siyasî nüfuzlarını haram kazançlara, haram rantlara âlet ederek Karun gibi zengin ve maldar olan sivillere de lanet olsun.
16. Türkiye'nin, Ortadoğu'nun Japonya'sı olmasını engelleyenlere lanet olsun.
17. Fakir fukara çocukları ateş hattında iken, kendi latilokum mahdumları cephe gerisinde keyif süren nüfuzlu kodaman vicdansızlara yazıklar olsun.
18. Uzun yıllar boyunca kasıtlı, yüksek, müzmin bir enflasyonla ülkeyi, halkı, devleti yüz milyarlarca dolar soyan eşkıyaya lanet olsun.
19. Şahsîdir: Vatanını, halkını, devletini (rejimi değil!) seven ve koruyan, âdil hukuka ve yasalara aykırı hiçbir suçu bulunmayan bir vatandaş olduğum halde, sırf dindar olduğum için bendenizi uzun yıllar boyunca mahkemelerde süründüren, ağır hapis cezalarına çarptıran, zindanlara atan, altı yıla yakın bir müddet yurt dışında yaşamaya mahkum eden, iki günlük gazetemi süresiz olarak kapatıp müesseselerimi çökerten zalimlere hakkım haram olsun.
Daha yazacak çok şey var. Sanırım bu kadarı bugünlük yeter.

Mehmet Şevket Eygi
 1 Ekim 2012

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.