Hot!

Tek kurtuluş yolu; Ehli Sünnet ve Cemaat

Tek kurtuluş yolu; Ehli Sünnet ve Cemaat
Tek kurtuluş yolu; Ehli Sünnet ve Cemaat

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

•  Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir fırkadan başkası cehennemliktir." (O hangi fırkadır, yâ Resûlallâh?' diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Benim ve ashabımın yolunda olanlardır." buyurdular.


• Ümmetim dalâlet üzerine toplanmazlar. Şayet bir ihtilâf görürseniz, sevâd-ı a'zam(ehl-i sünnet ve cemâat)a sıkıca sarılınız.

• İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyurdular ki:

Ey necib ve bahtiyar evlâdım! İnsanın inancını, kurtuluşa erecek olan fırkanın (ehl-i sünnet ve cemâatin) görüşlerine uygun olarak tashih etmesi, düzeltmesi lâzımdır. Bu Fırka-i Naciye; ehli sünnet ve cemâat (rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn) üzere olan fırkadır ki onlar sevâd-ı a'zam ve pek kalabalık bir cemâatdir. Akâid bu şekilde tashih edilirse uhrevî ve ebedî kurtuluş tasavvur olunur.

Kötü (bozuk) itikat -ki bu ehli sünnet ve cemaata uymayan inançlardır- öldürücü zehirdir ve ebedî ölüme ve azaba götürür. Amelde müdâhene (iki yüzlülük) ve ihmâlin mağfiret edilmesi ümid olunur. Ancak i'tikatda müdâhene de mağfirete ihtimâl bile yoktur. Allâhü Teâlâ şöyle buyurmuştur:

"Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret etmez, ondan berisini dilediğine mağfiret buyurur." (Nisa Sûresi, Âyet 48)

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.