Hot!

Devletler hukukuna dair yazılan ilk eser; es-Siyeru'l-Kebîr

Devletler hukukuna dair yazılan ilk eser; es-Siyeru'l-Kebîr
Devletler hukukuna dair yazılan ilk eser; es-Siyeru'l-Kebîr

İmam Muhammed Şeybânî merhumun yazdığı "es-Siyeru'l-Kebîr" devletler hukukuna dair yazılan ilk eserdir. Avrupalıların hukukun babası saydıkları Hollandalı Grosiyuş'dan (1583-1645) dokuz asır evvel yazılmıştır. Avrupa İmam Muhammedi takdir etmiş ve dünyanın her yanından hukukçularla Almanya'da "Şeybânî Devletler Hukuku Cemiyeti"ni kurmuşlardır.
Mutlak müctehidlerden İmam Evzâî (rh.) İmâm-ı Muhammed'in içtihatlarını işittiğinde: "Acaba Irak'da Resûlullah'ın sünnetine vâkıf ve Ashâb-ı Kirâm'ı ve Hadîs âlimlerini bilen var mı? Çünkü, Resûlullah'ın ashabı bu taraflara gitmediler." dedi.

İmâm-ı Muhammed Hazretleri Evzâî'nin o sözü üzerine Resûlullah'ın sünnetinden ve Ashâb-ı Kirâm'ın sözlerinden ibaret olan Siyer-i Kebîr isimli mühim eserini söyleyerek yazdırmış ve Halife Harun Reşîd'in sarayına göndermiştir.

Halife, zamanında böyle bir eserin yazılmış olmasına çok memnun olmuş ve bir nüshasını Evzâî Hazretlerine göndermişler. Evzâî Hazretleri İmam Muhammed'in eserini görünce onun ilmini takdir etmiştir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.