Hot!

Washington'daki Abdülmecid


Washington'daki Abdülmecid
Washington'daki Abdülmecid

Washington abidesi, ABD'nin ilk cumhurbaşkanı adına yaptırılmıştır. 1848 yılında yapımına başlanmış 1885 yılında tamamlanmıştır. 196 m yüksekliğinde olup tepesine asansörle 70 saniyede çıkılabilen ucu sivri mermer sütundur. İç duvarlarında 193 adet çeşitli ülkeler ve kuruluşlar adına, hatıra mermer levhalar yerleştirilmiştir. Bizim ki bunların arasında alfabesi, yuvarlak hatların belirlediği üslubu ile farklı ve tek. Fakat bir başka husus ile de farklı ve tek:Diğerleri George Washington'u selamlayıp ABD'nin ilk cumhurbaşkanına saygıları dile getirirken, Sultan Abdülmecid'in hediyesinin iki satırlık yazısında Washington'un değil, padişahın meth ü senası yapılıyor.

Devam-ı hulleti te'yid içün Abdülmecid Han'ın
Yazıldı nâm-ı pâki seng-i bâlâya Washington'da

"Dostluğumuzun devamı için Abdülmecid Han'ın
nâm-ı pâki (Temiz adı) Washington'daki seng-i bâlâya yazıldı." 


Nazik, fakat vakarlı...

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.