Hot!

Bir Müslüman, hiç, cesedinin yakılmasını vasiyet eder mi? Roger Garaudy muteber bir isim mi?

Bir Müslüman, hiç, cesedinin yakılmasını vasiyet eder mi? Roger Garaudy muteber bir isim mi?
Bir Müslüman, hiç, cesedinin yakılmasını vasiyet eder mi? Roger Garaudy muteber bir isim mi?
İhtida edip Müslümanlığı seçen Roger Garaudy'nin vasiyetine hiç şaşırmadım. Şaşırmamamın nedeni, kitapları vasıtasıyla yakinen tanıdığım ‘Garaudy Portresi! dolayısıyladır.

Yoksa, “BEN MÜSLÜMANLARDANIM” diyen birinin, ‘ölünce cesedimi yakın’ demesine şaşılmaz mı?
'Cesedim yakılsın' demiş Garaudy.

Vasiyete gelmeden bir hususa değinmek istiyorum.

Hıristiyan, Yahudi, ateist fark etmez; Müslümanlığı seçen herkes bizi mutlu eder.
Normali de budur.

Ama bizde önde giden fazlasıyla normal olmayan durumlardır.

Müslüman olan kendini değil de, sanki İslam'ı kurtarmış gibi sözler dökülür ortaya.
Her yönden sakat olan bu duruştan her zaman rahatsız oldum.

Sanki bir müşrik veya Hıristiyan Müslüman olunca Hak yolda olduğumuz o zaman tescil edilmiş olacak..
Fransız futbolcu Ribery Müslüman mı oldu! Tamam; demek ki doğru yoldaymışız.

Kaptan Gusto Müslüman mı oldu! Hakikat üzere olduğumuz tescillendi

Ne alakası var?

Bir insanın Müslüman olması, 'dünyadan ve içindeki her şeyden daha kıymetlidir' ama bu durum bizim itikadımızı zerrece farklılaştırmaz.

Roger Garaudy Komünistti. Gün geldi, Allah hidayet nasip etti Müslüman oldu.
İnşallah Hidayet üzere yaşayıp, hidayet üzere, imanla ölmüştür.

KİTAPLARI VE FİKİRLERİ

Fikirlerine ne katıldım ne de zerre kadar haz ettim müteveffanın.

İslam'ı algılayışı ve yorumlayışı hep sorunluydu. Sanki yeni bir 'İslam' türetmenin peşindeydi.

Temsil; Garaudy'nin örnek Müslüman diye gösterdiği kişi Ekber Şah'tır. İslam Dini'nin, onun zamanında ve onun fikirleri ve gayretleriyle zirve yaptığından bahseder!

Kimdir Ekber Şah; Hinduizm'i, Hıristiyanlığı, Yahudiliği ve Müslümanlığı birleştirip tek din yapma peşinde ömür tüketen ve bu uğurda canlara kıyan sapık.

"Yaşayan İslam" isimli kitabında, Ekber Şah'ı öve öve bitiremez Garaudy.

Başka kimleri sever mesela: Muhammed Abduh'u, Reşit Rıza'yı çok sever. Kitaplarını onlardan yaptığı alıntılarla tezyin eder.
Ehli Sünnet vel Cemaat'ten inanılmaz rahatsızlık duyar.

İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi "kıyas"a verdiği değerden dolayı sever ama Hanbelî ve Maliki'ye hakaret eder, çok ağır ithamlarda bulunur.

Türkiye'de, hâlihazırda tartışılan "diyalog" konusu Garaudy'de çok daha ileri safhadadır.

Yine "Yaşayan İslam" isimli kitabının ilk otuz sayfası Hıristiyanlık övgüsüyle, Hıristiyanlığın bazı yorumlarının (bütüncül olarak), İslam'la örtüştüğü üzerinde yoğunlaşır. Öyle ki, İslam'ı tek din kabul edip, diğerlerini batıl sayan Müslümanları şiddetle eleştirir. Onları, en hafifinden İslam'ı anlamamakla, taassupla suçlar.

Onun gözünde ideal din; Müslümanlık, Yahudilik, Hıristiyanlık ve hatta Hinduizm başta olmak üzere doğu dinlerini de içine alacak bir terkiptir. İslamiyet en doğrusu olsa bile, tek başına İslam'la yola çıkmak taassuptur, yanlıştır ve haliyle olacak iş değildir. Bu inanç ve ideal çevresinde dolaşır Garaudy.

Garaudy budur veya bunlar çevresinde dolaşan biridir.

Şimdi bu zat, "beni yakın" diyince vaveyla koparıyorlar. Şaşırmış vaziyette, iki elleri yanlarına düşüyor.

Olur mu? Müslüman cesedi yakılır mı?

Müslüman'ın cesedi yakılmaz ama Garaudy’nin ki pekâlâ yakılabilir.

Çünkü Garaudy, kitaplarından tanıdığım Garaudy, Müslümanlığa ne kadar inanırsa ona yakın derecede de Hinduizm'e inanır. İslam'ın, Hinduizm gibi diğer kadim doğu inançlarıyla alışverişte bulunması, onlardan istifade etmesi gerektiğini söyler.
Böyle Müslümanlık olur mu, olmaz mı ona da siz karar verin.

Şimdi "Adam ölmüş, arkasından bunlar yazılır mı?" diye çıkışacaksınız.

Boş bir çıkış olur. Neden derseniz

BİR: Yakılmasını vasiyet eden kendisidir. Bu yazı, bir yerde "vasiyeti yorumlama" yazısıdır.

İKİ: Yazdıklarım, Garaudy'nin apaçık yazdığı ve kitaplarında sürekli tekrar ettiği hususlardır.

Daha başka şeyler de yazmıştır ama ben bu kadarıyla yetineyim.

Garaudy veya bir başkası; Müslümanlığı seçmekle kendisi hidayete erer, şeref bulur.

Zamanında bu tür vakaları abartmasaydık, şimdi "ne oluyoruz" diye sağa sola boş boş bakmazdık.

Ben müteveffanın, bir tek "İsrail, Terör ve Mitler" isimli kitabını beğenerek okudum. Garaudy'nin adının geçtiği her yerde de bir tek o kitabını tavsiye ettim.

İslam'ı öğrenmek, anlamak isteyenlere tavsiye edeceğim yazarlar listesine girmesi elbette söz konusu bile değildi.

"Her nefis ölümü tadacaktır" ilahı buyruk doğrultusunda o da o eşikten geçti.

Şimdi "Yakılsın mı, yakılmasın mı?" tartışması başladı.

"Öyle istiyorsa, yakın gitsin." desem doğru bir cevap mı, yoksa yanlış bir cevap mı vermiş olurum tereddütteyim.

Gerçi tartışma bitti; vasiyeti üzere yaktılar Garaudy.

Allah taksiratını affetsin

Kasım Tiryaki
timeturk.com
21/06/2012

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.