Hot!

Sultan II. Abdülhamid Han'ın istihbarat raporları (jurnaller) üç yangın sonucunda ancak yok edilebildi.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın istihbarat raporları (jurnaller) üç yangın sonucunda ancak yok edilebildi.
Sultan II. Abdülhamid Han'ın istihbarat raporları(jurnaller) üç yangın sonucunda ancak yok edilebildi.


Sultan İkinci Abdülhamîd Han Devrinin İstihbarat Raporlarının Üç Yangın Neticesinde Yok Olduğunu

BİLİYOR MUYDUNUZ?
Sultan İkinci Abdülhamîd Han devrinin istihbarat raporları yani jurnallerin 31 Mart Vak'ası'ndan sonra pâdişâhın tahttan indirilmesi üzerine, İttihatçılar tara­fından tetkik ve tasnif edilmek bahanesiyle Çırağan Sarayına getirilip sarayın yanması üzerine kurtarılabilen raporların Serasker Konağı'na nakledildiğini ve yi­ne tuhaf bir şekilde orada da yangına maruz kalma­ları üzerine geriye kalan çok az evrakın Bâb-ı Âlî'de Dâhiliye Nezâreti binasına nakledilip tetkik edileme­den Bâb-ı Âlî yangınında geri kalanların da mahvolduğunu. Sultan İkinci Abdülhamîd Han devrinin bu çok mühim istihbarat raporlarının (jurnallerin) bu su­retle ortadan kalkmasının o zamanlar hürriyetperver geçinen İttihatçıların kendilerinin de vaktiyle pâdişâ­ha pek çok jurnal vermiş olmaları sebebiyle tetkik ne­ticesi bunların ortaya çıkarak meydana gelecek akı­betten korktukları için kasten bu raporları yaktıklarını biliyor muydunuz? Kaynaklar
---------

Hasan Ferit Ertuğ, "Musâhib-i Sânî-i Hazret-i Şehriyârî Nadir Ağa'nın Hatıratı 1", Toplumsal Tarih, S. 49, Ocak 1998, s. 7-15.

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.