Hot!

Kur'an Meâlinden başka delil tanımayan Mealci takımına Elmalılı Hamdi Yazır'dan Sert İkaz

Kur'an Meâlinden başka delil tanımayan Mealci takımına Elmalılı Hamdi Yazır'dan Sert İkaz
Kur'an Meâlinden başka delil tanımayan Mealci takımına Elmalılı Hamdi Yazır'dan Sert İkaz

Kur'ân-ı Kerîm'in en muteber Türkçe tefsirini yazan büyük âlim Elmalılı Hamdi Efendi merhumun (v. 1942) tefsirinin mukaddimesinde/önsözünde Kur'ân-ı Kerîm'i anlamak isteyenlere tavsiyesi:

"Doğrusu, Kur'ân'ı cidden anlamak, tetkik etmek isteyenlerin onu usûlü ile Arabî yolundan ve muteber tefsirlerinden anlamaya çalışmaları zarurîdir. Kur'ân'ın falan tercümesinde şöyle demiş, diyerek hükümler çıkarmaya, meseleleri münâkaşa etmeye kalkışmamalıdır. Bunu, îmânı olanlar yapmaz, kendini bilen ehl-i insaf da yapmaz.

Kurandan bahsetmek isteyenler onu hiç olmazsa harekesiz olarak yüzünden okuyabilmelidir. Mamâfih öyle kimseler görüyoruz ki Kur'ân'ı harekesiz olarak okumak şöyle dursun, harekesiyle bile dürüst okuyamadığı halde onun hükümlerinden, mânâlarından içtihada kalkışıyorlar.

Öylelerini görüyoruz ki Kur'ân'ı anlamıyor ve tefsirlere, müfessirlerin/tefsir alimlerinin tevilleri/yorumları karışmıştır diye onları da dikkate almak istemiyor da eline geçirdiği tercümeleri okumakla Kur'ân'ı tetkik etmiş olacağını iddia ediyor. Düşünmüyor ki okuduğu tercümeye âlim müfessirlerin tevili değilse câhil mütercimlerin/tercümanların hatâsı, noksanı karışmıştır... "


(Hak Dîni, Kur'an Dili mukaddimesinden)

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.