Hot!

Cennet Taşları İstanbul'da

Cennet Taşları İstanbul'da


Hac ziyareti dolayısıyla uğruna bin bir türlü eza ve cefayı göze alarak gittiğimiz mukaddes topraklarda milyonlarca insanın belki de dokunma şerefine eremedigi Hacerü'l-Esvet'e istanbul'da yaşayanların hiçbir zahmete girmeden dokunabildiğini ve görebildiğini biliyor muydunuz?

İstanbul'da Kadırga semtinde var olan Sokullu Mehmed Paşa Camii eski günlerini özler gibi etrafından geçip giden ve İstanbul'da yaşayıp da kendinden hiç haberdar olmayan insanları tüm sessizliği içerisinde bekliyor. Cuma namazları hariç tüm namaz vakitlerinde birkaç saftan öteye geçmeyen cemaatin her gün  karşılaşıp bildiği büyük bir nimeti neredeyse bir elin sayısını geçmeyecek kadar olan insanlarla birlikte adeta bizim tarihi yerlerimizi bizden daha iyi tanıyıp daha fazla gezen turistler hariç hiç kimse bilmemektedir.

Sultanahmed Camil'nin neredeyse bir adımlık mesafesinde olmasına rağmen kimse bu nimetlerin farkında değildir. Şehir yerleşiminin büyümesi neticesinde değişimle birlikte iyice içerde kalmış Kadırga semtinde Koca Sinan'ın büyük dehasıyla eğik bir yokuşa oturtulan düz bir cami içersinde bulunan bu cennet taşları siz okuyucuları ve haberdar edeceğiniz insanları beklemektedir.

Peygamber Efendimiz'den nakledilen bir hadiste Hacerü'l-Esved hakkında şöyle demektedir:"Hacerü'l-Esved Cennet yakutlarından beyaz bir yakuttur. Ancak, müşriklerin hatalarından dolayı siyahlaştı. Kıyamet günü Uhud dağı gibi yaratılır da dünyada kendini öpen ve istilam (geriden selamlayan) eden şahit olur"


Peygamber Efendimizin; "Hacerül-Esved Cennet'ten'dir. Kardan daha beyazdı. Müşriklerin günahlarından dolayı siyahlaştı" buyurduğu mübarek taşın bazı parçaları İstanbul'da bulunuyor. Yeryüzünde sadece Kâbe-i Muazzama'da bulunan Hacerü'l-Esved, Osmanlı Devleti zamanında koruma altına alınmak maksadıyla çevresine muhafaza yapılmış, korumaya alınmıştı. Tarihçilerin kesin bir kaynak belirtmemesine rağmen Hacerü'l-Esved muhafazaya alınırken çevresinden kopan parçalar İstanbul'a getirilerek bazı camilere ve türbelere konuldu. Sokullu Mehmed Paşa Camii ile Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesinde Hacerü'l-Esved'in küçük bir parçasının bulunduğu biliniyor. 

Altın çerçevede
1571 senesinde Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa, zevcesi Sultan İkinci Selim'in kızı İsmihan Sultan adına bir cami inşa ettirdi. Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmed Paşa Camii'nin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmından minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında altın çerçeve ile kaplı bir şekilde Hacerül-Esved'in parçalan yer alıyor. Hacerü'l Esved'in diğer bir parçası da Süleymaniye Camii'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesinin giriş kapısının üstündeki saçağın altında bulunmaktadır. Bu arada rivayet edildiğine göre Ha-cerü'l Esved'in bir parçası da Edirne'deki Eski Cami'de yer almakladır.


Hacerü'l - Esved nedir?
Kâbe-i Muazzama'da yer alan Hacerü'l-Esved hakkında Peygamber Efendimizin bir çok Haciis-i şerifleri bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmını burada nakledelim.
- Enes Bin Malik hazretlerinin rivayetlerine göre Resullullah (S.A.V.) şöyle buyurdular:
"Hacerü'l-Esved Cennet'ten'dir, kardan daha beyazdı. Müşriklerin günahlarından dolayı siyahlaştı"

- Yine îbni Abbas radıyallahü anh Resullullah (S-A.V.)'den naklediyor: "Hacerü'l-Esved Cennet taşlarındandır. Yeryüzünde ondan başka cennet parçası yoktur. Su gibi beyazdı. Şayet cahiliyye pislikleri bulaşmamış olsaydı, musibetzede dokununca iyileşirdi"

Bu arada Mevlana Muhammed Rebhaninin yazdığı Riyad'ün Nâsihin adlı eserde Hacerül-Esved'le alâkalı olarak şu hususlar yer almaktadır.

"Allahü Teâlâ, Cennet yakutlarından bir yakut gönderdi. Bunda yeşil zümrüdden iki inci bulunmaktaydı. Bir inci doğu, bir inci batı tarafında idi. Bu hanede cennetten kandiller var idi. O hane bugün Kabe'nin bulunduğu yere indirildi, Allahü Teâlâ "Ey Adem, senin için bin hane gönderdim. Arşın etrafını tavaf ettiğin gibi, bunun etrafını da tavaf eyle! Arşın çevresinde namaz kıldığın gibi, bunun etrafında da namaz kıl" buyurdu. Hacerü'l-Esved'i de gönderdi. Bu taş beyaz idi. Cahiliyye zamanında bazılarının dokunmasıyla siyah oldu ve ismi Hacerü'l-Esved (Siyah Taş) oldu. Böylece Adem Aleyhisselam Hindistan'dan Mekke'ye doğru yola çıktı. Bir melek onu Kabe'ye götürmek için rehberlik etti. Adem Aleyhisselam nereye bastıysa orası ma'mur oldu. Nihayet Mekke'ye geldi ve bu haneyi ziyaret eyledi. Menasikini yerine getirdi. Bitirince, melekler yanına gelip dediler ki: Ey Adem, haccın kabul oldu. Biz ki melekleriz, senden iki bin yıl önce, biz bu haneyi ziyaret ederdik."

Baki Günay
Tarih ve Düşünce Dergisi, Kasım 1999

Sokullu Camii'nin minber ve giriş kısmında üç parça halinde bulunan Hacer'ül Esved, mihrap kapısının üstünde herkesin kolayca elinin dokunabileceği yerde ziyaretçilerini bekliyor.
Cami Mihrabına yerleştirilmiş cennet taşı Hacer'ül Esved parçası
0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.