Hot!

Sultan Vahdettin'in vefatı

Sultan Vahdettin'in vefatı


Mehmed Vahîdüddîn Han, Osmanlı Devleti'nin en buhranlı bir zamanında sultan oldu. Devleti ayakta tutma mücâdelesi vermiş ve Anadolu'da yeniden bir direniş meydana getirmeye muvaftak olmuştu.

İthamlara verdiği bir cevabında:

"Ben devlet ve memleketime hizmet etmek ümidinde bulunmasaydım Çengelköyü'nde rahat rahat otururken bu büyük yükün altına girmezdim. Bu yaştan sonra mezarıma pâdişâh diye yazdırmak hevesinde değilim. "Eğer, âkılâne (akıllıca), bî-garazâne (garazsız) ve bî-tarafâne (tarafsız) devleti idare edecek bir halefim olsaydı ömrümün son zamanında bu büyük yükü vallahi, billahi ve tallahi kabul etmezdim. Saltanat tahtı ile teneşir arasında ne kadar mesafe olduğunu bilirim. Bir tarafta taht, diğer tarafta tabut durur." demiştir.

Osmanlı sultanlarının sonuncusu Sultan Mehmed Vahîdüddîn Han, 17 Kasım 1922'de, yanına tek oğlu olan Mehmed Ertuğrul Efendi'yi de alarak ilk önce Malta'ya, oradan Mısır'ın İskenderiye şehrine, oradan Mekke'ye gitti. Orada bir müddet kaldıktan sonra İtalya'ya geçip, San Remo şehrine yerleşti.

Sultan Mehmed Vahîdüddîn Han, 1926 senesi 15/16 Mayıs'ında vefat etti. Alacaklıları tarafından haciz koydurulan na'şı kızı Sabiha Sultanın tedârik ettiği para ile kaldırılmış ve na'şı Şam'da, Süleymâniye Camii avlusuna defnedilmiştir. (Rahmetullâhi aleyh)

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.