Hot!

İnsaflı batılıların İslam hayranlığı"Kur'ân-ı Kerîm; yalnız İslâm dîninin kalbî ve ruhanî âleme âit bir rehberi değil, aynı zamanda her ilmin bir hulâsası(özeti) ve bizim şu fânî dünyâmız için kânunlar mecmuası teşkil eden bîr siyâset vesikasıdır."
(Amerika Princeton Ünv. Prof. Philip K. Hitti, 1950)


"Hristiyanlar âlim olunca Hristiyanlıkla alâkaları kesilir. Müslümanlar da câhil olunca İslâmiyetle alâkaları kesilir." (Charles Mismer, Fransız müellif, 1870)


"Hiçbir tercüme şâyân-ı hayret bir üslûbu olan Kur'ân-ı Kerimin zarif inceliklerini ifade edemez. Onun kuvvet ve kudretiyle güzelliğini ve aynı zamanda şekil asaletini takdir edebilmek için asıl metnini dinlemek lâzımdır."
(Jacques C. Risler, Paris İslam Enstitüsü Profesörlerinden, 1955}

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.